Wanneer uw werknemer akkoord gaat met ontslag kunt u de arbeidsovereenkomst beƫindigen zonder procedure bij de kantonrechter of UWV. Dit kan op 2 manieren:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden: u maakt dan samen afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en legt die vast in een beĆ«indigingsovereenkomst. U hoeft uw werknemer niet de wettelijke transitievergoeding te betalen.
  • Door opzegging met instemming. Dit is een eenzijdige opzegging door de werkgever. Uw werknemer moet hier expliciet mee instemmen. U betaalt hem de wettelijke transitievergoeding als hij daar recht op heeft.

U moet uw werknemer er schriftelijk op wijzen dat hij altijd 2 weken bedenktijd heeft om op zijn instemming terug te komen. Doet u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op 3 weken bedenktijd.