Werknemer gaat akkoord met ontslag

Wanneer uw werknemer akkoord gaat met ontslag kunt u de arbeidsovereenkomst beƫindigen zonder procedure bij de kantonrechter of UWV. Dit kan op 2 manieren:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden: u maakt dan samen afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en legt die vast in een beĆ«indigingsovereenkomst. U hoeft uw werknemer niet de wettelijke transitievergoeding te betalen.
  • Door opzegging met instemming. Dit is een eenzijdige opzegging door de werkgever. Uw werknemer moet hier expliciet mee instemmen en u betaalt hem de wettelijke transitievergoeding.

U moet uw werknemer erop wijzen dat hij altijd 2 weken bedenktijd heeft om op zijn akkoord terug te komen.