In de volgende situaties geldt het opzegverbod en mag u uw werknemer niet ontslaan:

 • tijdens de eerste 2 jaar ziekte van uw werknemer;
 • als u tijdens de ziekte van uw werknemer onvoldoende aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan en u daarom verplicht langer loon moet doorbetalen;
 • tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer en tijdens de eerste 6 weken nadat uw werknemer weer begonnen is met werken;
 • als de werknemer na het bevallingsverlof nog steeds ziek is door de zwangerschap of de bevalling;
 • als uw werknemer op een kandidatenlijst staat of lid is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie (tot 2 jaar na het lidmaatschap)
 • als uw werknemer arbodeskundige is;
 • als uw werknemer de (buitenlandse) militaire dienstplicht of vervangende dienst vervult;
 • als er sprake is van een opzegverbod vergelijkbaar met één van de hiervoor genoemde opzegverboden.

Ook mag u uw werknemer niet ontslaan:

 • wegens een overgang van onderneming;
 • omdat uw werknemer lid is van een vakbond of deelneemt aan vakbondsactiviteiten;
 • omdat uw werknemer ouderschapsverlof of zorgverlof wil opnemen.
 • als uw werknemer een functionaris gegevensbescherming is en de uitvoering van zijn taken de reden voor ontslag is.