Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Bij uw ontslagaanvraag moet u de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen. 

Wij beoordelen of de volgende punten in uw situatie gelden:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing.
  • De wettelijke termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Hoe dien ik de ontslagaanvraag in?

U vult het formulier 'Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid' in en uploadt het formulier via het werkgeversportaal. Pas als het formulier en de bijlage(n) compleet ingevuld bij ons binnen zijn, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Let op: om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij ook een actuele verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanvullende gegevens opsturen

U kunt uw documenten uploaden in het werkgeversportaal. Let op: dit kunt u maar 1 keer doen. Kunt u niet alles in 1 keer uploaden en moet u nog documenten nasturen? Of krijgt u van ons bericht dat er informatie of documenten ontbreken? Dan stuurt u de ontbrekende stukken per post naar de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening die uw aanvraag behandelt. Welke vestiging dat is, staat in de brief die u van ons krijgt.