Is uw werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Bij uw ontslagaanvraag moet u de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen. 

Wij beoordelen of de volgende punten in uw situatie gelden:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing.
  • De wettelijke termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Hoe dien ik de ontslagaanvraag in?

U vult het formulier 'Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid' in en uploadt het formulier via het werkgeversportaal. Pas als het formulier en de bijlage(n) compleet ingevuld bij ons binnen zijn, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Let op: om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij ook een actuele verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Aanvullende gegevens en documenten opsturen

Uploadt u niet alle documenten via het werkgeversportaal op dezelfde dag? Stuur ons dan de ontbrekende documenten per post. Het adres staat in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Het kan zijn dat wij nog gegevens of documenten van u nodig hebben. Zijn uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer bij ons bekend? Dan ontvangt u een beveiligde e-mail van ons via Zivver. Daarin vragen wij u om de gegevens en documenten aan ons te sturen. U stuurt deze dan veilig per e-mail naar ons door dat bericht te beantwoorden.

Lees meer over beveiligd e-mailen met UWV via Zivver.

Hebben wij nog gegevens of documenten van u nodig, maar zijn uw e-mailadres en telefoonnummer niet bij ons bekend? Dan ontvangt u hierover een brief. Daarin staat hoe u de ontbrekende gegevens en documenten naar ons toestuurt.

U heeft 8 dagen de tijd om uw aanvraag volledig te maken. UWV kan in bijzondere situaties de termijn van 8 dagen verlengen.