Ontslag via UWV

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Betalingsonmacht of faillissement

Heeft uw bedrijf financiële problemen en kunt u blijvend het loon van uw werknemers niet meer betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht of faillissement.

Er zijn 4 vormen van betalingsonmacht:

 • De rechter heeft u tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven en wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een bewindvoerder).
 • De rechter verklaart u failliet en wijst iemand aan die het financieel beheer overneemt (een curator).
 • Uw bedrijf kan niet meer uit de problemen komen en u krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij u blijvend geen loon meer betaalt. En waarbij het volgende geldt:
  • Er is geen uitzicht op herstel van de betalingen.
  • (Vrijwel) alle werknemers zitten in deze situatie.
  • Schuldeisers worden niet meer betaald.
  • Er is geen uitspraak van de rechter.
Wat u als werkgever kunt doen

Is een van deze 4 vormen van blijvende betalingsonmacht van toepassing? En kunt u aantonen dat u een verzoek tot betalingsonmacht aan de rechtbank heeft gedaan? Dan kunnen wij (een deel van) uw betalingsverplichting overnemen. Wij betalen dan bijvoorbeeld het loon dat uw werknemers nog van u tegoed hebben. Of het loon over de opzegtermijn. Hiervoor moet u wel een ontslagvergunning aanvragen voor uw werknemers. Alleen als u failliet bent verklaard of in de schuldsanering zit, hoeft u geen ontslagvergunning aan te vragen.

Wat dit betekent voor uw werknemer(s)

Als uw werknemers ontslag krijgen, ontvangen zij tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht. Meer informatie voor uw werknemer leest u op Mijn werkgever kan mij niet meer betalen.

Als het bedrijf wordt overgenomen

Er geldt wel een uitzondering als het bedrijf wordt overgenomen vóór een faillissement. Dan neemt de nieuwe eigenaar namelijk de werknemers over. Zij krijgen dan loon van de nieuwe werkgever. Hij betaalt ook het loon dat zij nog van u tegoed hadden. De werknemers krijgen in dit geval geen uitkering wegens betalingsonmacht. Gaat de overname pas in ná een faillissement? Dan hoeft de nieuwe eigenaar de werknemers alleen in dienst te houden als dat in zijn plannen past. Als uw werknemers niet in dienst blijven, kunnen zij een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen.

Aanvraag uitkering wegens betalingsonmacht

Stellen wij vast dat u een blijvend betalingsprobleem heeft of dat u failliet bent verklaard? Dan nodigen wij uw werknemers uit voor een bijeenkomst. Bij deze gelegenheid kunnen zij een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen.