U kunt de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden op basis van de cumulatiegrond (de ‘i-grond’). Dit betekent dat er verschillende redenen voor ontslag zijn, die op zichzelf niet voldoende grond zijn voor ontslag maar samen wel voldoende grond zijn voor ontslag. Een voorwaarde bij deze ontslaggrond is dat niet in redelijkheid van u kan worden verwacht dat u de werknemer in dienst houdt.

Een voorbeeld van mogelijk ontslag op basis van de cumulatiegrond:

Uw werknemer functioneert onvoldoende. U kunt niet aantonen dat zijn functioneren zo slecht is dat u hem alleen daarom kunt ontslaan. Maar de arbeidsrelatie met deze werknemer is ook verstoord geraakt. De combinatie van onvoldoende functioneren en de verstoorde arbeidsrelatie is mogelijk voldoende grond om de werknemer te mogen ontslaan.

Let op: de volgende ontslagredenen kunnen niet met een andere ontslaggrond worden gecombineerd: bedrijfseconomische redenen (a-grond), langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (b-grond) en gewetensbezwaren (f-grond).

Vergoeding bij ontslag op cumulatiegrond

Bij een ontslag om gecombineerde ontslagredenen kan de rechter bepalen dat u naast de transitievergoeding een extra vergoeding moet betalen aan de werknemer. Deze extra vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding. Daarnaast is nog een vergoeding (billijke vergoeding) mogelijk.