Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor uw bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt. Het veelvuldige verzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

Bij de kantonrechter moet u het volgende kunnen onderbouwen:

  • Uw werknemer is heel vaak ziek en het is niet waarschijnlijk dat die binnen 26 weken niet meer zo vaak ziek zal zijn.
  • Het ziekteverzuim wordt niet veroorzaakt door onvoldoende zorg voor de omstandigheden waaronder uw werknemer werkt.
  • Het is niet mogelijk uw werknemer te herplaatsen.
  • De gevolgen voor uw organisatie zijn te ernstig.

Als u uw werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim, heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig.

Meer hierover leest u in Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim (pdf, 236 kB).

Let op: Wij krijgen meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan wij nu aankunnen. Daarom kan het langer duren voordat wij uw aanvraag behandelen. Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u. We bespreken dan samen of we u op een andere manier kunnen helpen. Kan dat niet, dan nemen we uw aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat u een deskundigenoordeel ontvangt.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever