Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt. Het veelvuldige verzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

Bij de kantonrechter moet u kunnen onderbouwen dat:

  • de werknemer veelvuldig ziek is en dat het niet waarschijnlijk is dat hij binnen 26 weken niet meer veelvuldig ziek zal zijn;
  • het ziekteverzuim niet veroorzaakt wordt door onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden;
  • het niet mogelijk is de werknemer te herplaatsen;
  • de gevolgen voor uw organisatie te ernstig zijn.

Als u uw werknemer via de kantonrechter wilt ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim, heeft u een deskundigenoordeel van UWV nodig.

Meer hierover leest u in Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim (pdf, 236 kB).

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever