Vrijwillige verzekeringen

Gaan er werknemers voor u naar het buitenland? Dan zijn ze vaak niet meer verplicht verzekerd. Worden zij vervolgens arbeidsongeschikt of raken ze hun baan kwijt? Dan zullen zij niet meer automatisch een uitkering krijgen.

U kunt werknemers die in het buitenland werken vrijwillig bij UWV verzekeren voor een:

  • Ziektewet-verzekering;
  • WIA-verzekering;
  • WW-verzekering.

Heeft u het formulier ingevuld? Dan kunt u het uitprinten en per post opsturen naar: 

UWV
Vrijwillige Verzekering
Postbus 58200
1040 HE  Amsterdam 

Vraagt u in opdracht van iemand anders deze verzekering aan? Zorg dan dat u het machtigingsformulier heeft ingevuld en meestuurt met de aanvraag.

Heeft u vragen over de vrijwillige verzekering? Bel dan +31 20 752 42 90.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV