Vrijwillige verzekeringen

Gaan er werknemers voor u naar het buitenland? Dan zijn ze vaak niet meer verplicht verzekerd. Worden zij vervolgens arbeidsongeschikt of raken ze hun baan kwijt? Dan krijgen zij niet meer automatisch een uitkering.

Voor werknemers die in het buitenland werken, kunt u bij UWV de volgende vrijwillige verzekeringen afsluiten:

  • Ziektewet-verzekering
  • WIA-verzekering
  • WW-verzekering

Heeft u het formulier ingevuld? Dan kunt u het printen en per post opsturen naar:

UWV
Vrijwillige verzekering
Postbus 58200
1040 HE  Amsterdam 

Vraagt u in opdracht van iemand anders deze verzekering aan? Zorg dan dat u het machtigingsformulier heeft ingevuld en meestuurt met de aanvraag.

Heeft u vragen over de vrijwillige verzekering? Bel dan +31 20 752 42 90

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV