Sinds 1 januari 2020 kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden op basis van een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond. Dit betekent dat er verschillende redenen voor ontslag zijn, die op zichzelf onvoldoende grond zijn voor ontslag maar samen wel voldoende grond kunnen zijn voor ontslag.

Dit zijn alle ontslaggronden op een rij, als de cumulatiegrond is toegevoegd:

a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden
i. Combinatie van ontslaggronden (cumulatiegrond)

De ontslaggronden a, b en f kunnen niet worden gecombineerd tot een cumulatiegrond. Tot en met 31 december 2019 kon een arbeidsovereenkomst alleen ontbonden worden als er volledig was voldaan aan 1 van de ontslaggronden a tot en met h.

Welke ontslagprocedure volgt op welke ontslaggrond?

Voor de ontslaggronden a en b moet u bij UWV een ontslagvergunning vragen. Voor de ontslaggronden c tot en met i kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Vergoeding bij ontslag op cumulatiegrond

BeÃĢindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op basis van de cumulatiegrond? Dan kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen. Deze extra vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding.

Op Rijksoverheid.nl: Regels ontslagrecht vindt u meer informatie over de cumulatiegrond.