NOW: Zorgvuldig omgaan met publiek geld

De NOW wordt betaald uit publiek geld. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. We proberen op verschillende manieren te voorkomen dat werkgevers een tegemoetkoming ontvangen terwijl ze geen recht hebben op de NOW. Hiervoor werken we samen met onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Belastingdienst.

Controle van de aanvraag van het voorschot

Op basis van het geschatte omzetverlies konden werkgevers een voorschot aanvragen. Als bleek dat een voorschot te hoog was, namen we contact op met de werkgever. Bijvoorbeeld als de loonsom toch was gedaald of als we fouten in de loonadministratie zagen. Ook controleerden we de start- en einddatum van het bedrijf. Als na verder onderzoek bleek dat werkgevers ten onrechte een voorschot hadden aangevraagd, wezen we hun aanvraag af of stopten we de betalingen.

Controle van de aanvraag definitieve berekening

Werkgevers moeten in de aanvraag definitieve berekening hun daadwerkelijke omzetverlies opgeven. Wij berekenen dan de hoogte van de definitieve tegemoetkoming. In sommige situaties moeten werkgevers een accountantsverklaring of derdenverklaring meesturen. Daarin staat dat de accountant of financieel adviseur de gegevens in de aanvraag heeft gecontroleerd.

Controle omzetverlies en loonsom

Samen met het ministerie van SZW controleren we de gegevens in de aanvraag, bijvoorbeeld door een omzetcontrole. Fouten in de loonadministratie kunnen we ontdekken door een data-analyse van de loongegevens. Als we daarin afwijkingen zien, doen we meer onderzoek en nemen we contact op met de werkgever.

Terugbetalen NOW

Werkgevers die een bedrag moeten terugbetalen kunnen een betalingsregeling afsluiten. Werkgevers met schulden kunnen we ook doorverwijzen naar onze schulddienstverlening. Een werkgever die niet of niet op tijd betaalt, sturen we meerdere herinneringen. Als de werkgever op geen enkele herinnering reageert, dragen we de zaak over aan de deurwaarder.

Houdt een werkgever zich niet aan de regels?

Als een werkgever per ongeluk een fout maakt in de aanvraag, is het soms mogelijk om de aanvraag aan te passen. Maar als u denkt dat een werkgever zich opzettelijk niet aan de voorwaarden en plichten van de NOW houdt, dan kunt u dat aan ons melden. Dit kan per e-mail via: meldmisbruiknow@UWV.nl. Wij zullen uw melding zorgvuldig onderzoeken. Op de website van de NBA leest u hoe accountants omgaan met misbruik van de NOW.

Speciale doelgroepen binnen NOW

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten