De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van september 2021 en uw verwachte omzetverlies over de periode november en december 2021. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier:

 • We nemen uw totale loonsom van september 2021. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 november 2021. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.813 per maand (2 keer het maximum dagloon per maand).

  Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw tiende 4-wekenperiode in 2021 (13 september tot en met 10 oktober 2021) met 8,33%.
 • De totale loonsom van september 2021 verhogen we met 40%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
 • Uw verhoogde loonsom vermenigvuldigen wij met het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw aanvraag heeft ingevuld. In de zevende aanvraagperiode NOW is dit maximaal 80%.
 • De tegemoetkoming per maand is 85% van dat bedrag.

Definitieve berekening

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw definitieve loonsom en werkelijke omzetverlies. Dat doen we op deze manier:

 1. We berekenen de definitieve tegemoetkoming met uw daadwerkelijke omzetverlies (met een maximum van 90%) en met uw daadwerkelijke loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van november en december 2021 met uw loonsom van september 2021.
  Let op: In uw aanvraag voor de tegemoetkoming kon u maximaal 80% verwacht omzetverlies invullen. Het maximum percentage omzetverlies is verhoogd naar 90%. Dus als u meer dan 80% omzetverlies heeft dan kunt u dit bij uw aanvraag voor de definitieve berekening doorgeven (met een maximum van 90%).
 2. We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
 3. Is uw daadwerkelijke omzetverlies lager dan u verwachtte? Of is de opgetelde loonsom van november en december 2021 lager dan 2 keer de loonsom van september 2021? Dan moet u een bedrag terugbetalen.
 4. Is uw daadwerkelijke omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van ons.

Let op: Uw loonsom mag met 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 5% hiervan wel verrekend met de tegemoetkoming en 15% niet.