In sommige situaties moet u een accountantsverklaring of derdenverklaring meesturen met uw aanvraag voor de definitieve berekening. Hieronder leest u welke situaties dit zijn.

In de volgende situaties is een accountantsverklaring verplicht

  • Bij een voorschot van € 125.000 of meer.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Als u onderdeel bent van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
  • Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep minder dan 20% omzetverlies heeft). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog het voorschot of de definitieve tegemoetkoming is. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

In de volgende situaties is een derdenverklaring verplicht

  • Bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

(pdf, 44 kB)

Gebruik de NOWchecker (Simulatie NOW)

Met de NOWchecker (Simulatie NOW) kunt u uitrekenen hoe hoog uw definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kunt u zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft.

Combineren controle zevende en achtste aanvraagperiode

Als u NOW heeft aangevraagd in de zevende of achtste aanvraagperiode, dan mag uw accountant deze periodes gecombineerd controleren. Dit bespaart u mogelijk tijd en geld. De accountant moet wel rekening blijven houden met de aparte voorwaarden die gelden voor iedere aanvraagperiode.

Als u geen accountantsverklaring of derdenverklaring meestuurt

Heeft u voor uw aanvraag een verklaring nodig, maar stuurt u geen verklaring mee? Dan wordt uw aanvraag afgewezen. U moet het ontvangen voorschot dan volledig terugbetalen. Ook als u helemaal geen definitieve berekening aanvraagt, moet u alles terugbetalen.

Heeft u vragen over de accountantsverklaring of derdenverklaring?

Neem contact op met uw financieel adviseur. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vindt u meer informatie over de accountantsverklaring.