In februari 2021 had u 7 werknemers in dienst. Uw totale loonsom was € 14.000 (7x € 2.000).

Toen u NOW aanvroeg, verwachtte u een omzetverlies van 30%.

Uw tegemoetkoming wordt berekend op basis van een formule: a x b x 3 x 1,4 x 0,85
a = het percentage omzetverlies
b = loonsom februari 2021
3 = de periode van 3 maanden
1,4 = de verhoging van de loonsom met 40% voor extra werkgeverskosten
0,85 = de tegemoetkoming van 85%

De som ziet er zo uit:
0,3 x € 14.000 x 3 x 1,4 x 0,85 = € 14.994

U ontving een voorschot van 80% van dat bedrag, dat is € 11.995,20.

In de periode waarover u NOW ontving zijn al uw werknemers in dienst gebleven. Uw loonsom in juli, augustus en september 2021 is dus gelijk aan de loonsom in februari 2021: € 14.000.

Op basis hiervan wordt uw tegemoetkoming definitief berekend op € 14.994.

U heeft al een voorschot van € 11.995,20 ontvangen.

U heeft dus nog recht op een nabetaling van € 2.998,80.