In februari 2021 had u 10 werknemers in dienst. Uw totale loonsom was € 20.000 (10x € 2.000).
Toen u NOW aanvroeg, verwachtte u een omzetverlies van 30%.

Uw tegemoetkoming wordt berekend op basis van een formule:

a x b x 3 x 1,4 x 0,85
a = het percentage omzetverlies
b = loonsom februari 2021
3 = de periode van 3 maanden
1,4 = de verhoging van de loonsom met 40% voor extra werkgeverskosten
0,85 = de tegemoetkoming van 85%

De som ziet er zo uit:
0,3 x € 20.000 x 3 x 1,4 x 0,85 = € 21.420

U ontving een voorschot van 80% van dat bedrag, dat is € 17.136.

Vlak na uw NOW-aanvraag is 1 van uw 10 werknemers uit dienst gegaan: deze werknemer ging met pensioen.

Hierdoor is uw loonsom in juli, augustus en september 2021 (de NOW-periode) lager dan in februari 2021, namelijk € 18.000 per maand (een verschil van € 2.000).

Omdat de loonsom in juli, augustus en september 2021 niet meer dan 10% lager is dan 3 x de loonsom van februari 2021 verlagen wij de tegemoetkoming niet.

Uw definitieve tegemoetkoming is dan: € 20.160

U ontving al een voorschot van € 17.136. U ontvangt daarom een nabetaling van € 3.024.