In februari 2021 had u 10 werknemers in dienst. Uw totale loonsom was € 20.000 (10x € 2.000). Toen u NOW aanvroeg, verwachtte u een omzetverlies van 30%.

Uw tegemoetkoming wordt berekend op basis van een formule:

a x b x 3 x 1,4 x 0,85
a = het percentage omzetverlies
b = loonsom februari 2021
3 = de periode van 3 maanden
1,4 = de verhoging van de loonsom met 40% voor extra werkgeverskosten
0,85 = de tegemoetkoming van 85%
De som ziet er zo uit:
0,3 x € 20.000 x 3 x 1,4 x 0,85 = € 21.420

U ontving een voorschot van 80% van dat bedrag, dat is € 17.136

Maar vlak na uw NOW-aanvraag zijn 3 van uw 10 werknemers uit dienst gegaan: 1 werknemer ging met pensioen en 2 vonden ander werk.

Hierdoor is uw loonsom in juli, augustus en september 2021 (de NOW-periode) lager dan in februari 2021, namelijk € 14.000 per maand (een verschil van 3x € 2.000).

Omdat de loonsom in juli, augustus en september 2021 meer dan 10% lager is dan 3 x de loonsom van juni 2020 verlagen wij de tegemoetkoming.

Die verlaging gaat als volgt:
  • Loonsom februari 2021: € 20.000 x 3 = € 60.000
  • Feitelijke loonsom over de 3 maanden: 3 x € 14.000 = € 42.000
  • Verschil tussen 90% van € 60.000 en € 42.000 is € 12.000
  • Dit verschil wordt verhoogd met 40% voor extra werkgeverskosten en daarna vermenigvuldigd met 85% (de maximale tegemoetkoming). Dat is € 14.280.
  • Met dat bedrag moet de tegemoetkoming worden verlaagd.

In een formule ziet het er zo uit:
((0,9 x b x 3) – c) x 1,4 x 0,85
b = loonsom februari 2021
c = loonsom juli, augustus en september 2021
((0,9 x € 20.000 x 3) - € 42.000) x 1,4 x 0,85 = € 14.280
Met dit bedrag wordt de tegemoetkoming verlaagd.

Uw definitieve tegemoetkoming is dan: € 21.420 - € 14.280 = € 7.140

U ontving een voorschot van € 17.136. U moet daarom een deel van het voorschot terugbetalen: € 9.996