De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van februari 2021 en uw verwachte omzetverlies over de gekozen periode. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier:

  • We nemen uw totale loonsom van februari 2021. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 april 2021. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.813 per maand (2 keer het maximum dagloon).
    Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw tweede 4-wekenperiode in 2021 (1 februari tot en met 28 februari) met 8,33%.
  • De totale loonsom van februari 2021 verhogen we met 40%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
  • Uw verhoogde loonsom vermenigvuldigen wij met het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw aanvraag heeft ingevuld. In de zesde aanvraagperiode NOW is dit maximaal 80%.
  • De tegemoetkoming per maand is 85% daarvan.

Definitieve berekening

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw definitieve loonsom en werkelijke omzetverlies. Dat doen we op deze manier:

  1. We berekenen de definitieve tegemoetkoming met uw daadwerkelijke omzetverlies (met een maximum van 80%) en met uw daadwerkelijke loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van juli, augustus en september 2021 met uw loonsom van februari 2021.
  2. We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
  3. Is uw daadwerkelijke omzetverlies lager dan u verwachtte? Of is de opgetelde loonsom van juli, augustus en september 2021 lager dan 3 keer de loonsom van februari 2021? Dan moet u een bedrag terugbetalen.
  4. Is uw daadwerkelijke omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van ons.

Let op: Uw loonsom mag met 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 10% hiervan wel verrekend met de tegemoetkoming en 10% niet.