Hoogte tegemoetkoming NOW

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van juni 2020 en uw verwachte omzetverlies over de gekozen periode. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering.

De berekening gaat op deze manier:

  1. We nemen uw totale loonsom van juni 2020. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 26 augustus 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.718 per maand (2 keer het maximum dagloon). Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw zevende 4-wekenperiode in 2020 (15 juni tot en met 12 juli) met 8,33%.
  2. De totale loonsom van juni verhogen we met 40%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
  3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.
  4. De tegemoetkoming per maand is 85% daarvan.

Voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Definitieve tegemoetkoming

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we op deze manier:

  • We berekenen de definitieve tegemoetkoming met uw daadwerkelijke omzetverlies en met uw daadwerkelijke loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van april, mei en juni 2021 met uw loonsom van juni 2020.
  • We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
  • Is uw daadwerkelijke omzetverlies lager dan u verwachtte? Of is de opgetelde loonsom van april, mei en juni lager dan 3 keer de loonsom van juni? Dan moet u een bedrag terugbetalen.
  • Is uw daadwerkelijke omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van ons.

Let op: Uw loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 10% hiervan verrekend met de tegemoetkoming en 10% niet.