Alle inkomsten uit de normale activiteiten van uw bedrijf vallen onder de omzet voor de NOW. Dit zijn inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten. Voor non-profitorganisaties wordt hiervoor gekeken naar bijvoorbeeld subsidies, bijdragen van overheidsinstellingen en donaties.

Tegemoetkomingen die meetellen als omzet

Ook de volgende tegemoetkomingen worden als omzet gerekend:

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
  • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).
  • Regeling continu├»teitsbijdrage zorg.
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven.
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.
  • Tegemoetkoming ontvangen voor het uitlenen van werknemers voor crisisbanen.
  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO).

Wat niet meetelt als omzet

Subsidies die niet bedoeld zijn voor de normale activiteiten van het bedrijf, vallen niet onder de omzet. Hierbij kunt u denken aan subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen, het aanpassen van uw bedrijfsruimte aan de coronamaatregelen en subsidies voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl en op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).