De hoogte van de tegemoetkoming NOW hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming kunt u de NOWchecker (Simulatie NOW) gebruiken.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier:

 • We nemen uw totale loonsom van maart 2020. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.

  Als u per 4 weken betaalt: we verhogen de loonsom van uw derde 4-wekenperiode in 2020 (24 februari tot en met 22 maart) met 8,33%.

 • Omdat het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten over een periode van vier maanden, vermenigvuldigen we de loonsom met 4.

 • Dit bedrag verhogen we met 40%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

 • We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

 • De tegemoetkoming is 90% daarvan.

Definitieve berekening

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw definitieve loonsom en werkelijke omzetverlies. Dat doen we op deze manier:

 1. We vergelijken uw loonsom van juni, juli, augustus en september 2020 met uw loonsom van maart 2020.
 2. Is de opgestelde loonsom van juni tot en met september 2020 lager dan 4 keer de loonsom van maart? Dan wordt uw tegemoetkoming lager.
 3. We verlagen de tegemoetkoming dan met het verschil tussen 4 keer de loonsom van maart 2020 en de opgetelde loonsom van juni tot en met september 2020.
 4. Was uw werkelijke omzetverlies lager, dan heeft u te veel ontvangen en moet u dit terugbetalen.
 5. Was uw omzetverlies hoger, dan heeft u mogelijk te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling. Tenzij uw loonsom lager is geworden of u een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft gedaan. Uw tegemoetkoming wordt dan lager.