De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW voor de eerste aanvraagperiode is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. U kon kiezen uit de periode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.

Verder geldt:

 • Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Bent u onderdeel van een concern? Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern. Voor Nederlandse concerns met buitenlandse dochters geldt: Omzetverlies van buitenlandse rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, telt u niet mee.
 • Vraagt u de definitieve berekening aan op werkmaatschappijniveau? Dan moet de periode waarin u omzetverlies heeft overeenkomen met die van de andere werkmaatschappijen binnen het concern. Het percentage omzetverlies mag wel verschillen tussen de werkmaatschappijen.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt in het Register NOW.

Plichten

Hieronder ziet u wat uw plichten zijn voor de eerste aanvraagperiode.

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door. 

Ontslag

 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. 

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel ons als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Stuur ons een accountantsverklaring of derdenverklaring als wij daar voor de definitieve berekening van uw tegemoetkoming om vragen.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Wij kunnen tot 5 jaar na de definitieve berekening van de tegemoetkoming onderzoek doen. 

Winstuitkering, bonus en aandelen

Doet u een aanvraag op werkmaatschappij-niveau? Dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is geen bonussen uitkeren en mag de hele groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern/ de groep moeten hiermee akkoord zijn.

Vraag uw accountant om meer informatie hierover of kijk op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.