Met de rekenhulp Omzetverlies berekent u het percentage omzetverlies voor de eerste aanvraagperiode NOW (maart, april en mei 2020).

Referentieperiode

Voor het berekenen van uw omzetverlies vergelijken wij de omzet in de periode waarover u NOW heeft aangevraagd met uw omzet in een periode voor de coronacrisis. Dit noemen wij de ‘referentieperiode’. De standaard referentieperiode is januari tot en met december 2019.

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier:

  • Neem uw totale omzet van 2019.
  • Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden.
  • Vergelijk uw omzet in de door u gekozen periode met dit bedrag.

In de volgende situaties geldt een andere referentieperiode:

  • U bent tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met uw bedrijf. U gaat dan uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname, tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
  • Ook bij een fusie, afstoting of wijziging van rechtsvorm volgens de Wet overgang van onderneming (Wovon) gaat u uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname, tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.
  • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel overgenomen. In dit geval kunt u kiezen: u gaat uit van de omzet over 2019, of u gaat uit van de omzet vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.