Hoogte tegemoetkoming NOW

De hoogte van de tegemoetkoming NOW hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier:

 1. We nemen uw totale loonsom van januari 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij ons bekend zijn op 15 maart 2020. Per werknemer geldt een maximum van € 9.538 per maand (2 keer het maximum dagloon).

  Als u per 4 weken betaalt: we verhogen de loonsom van uw eerste 4-wekenperiode in 2020 (1 tot en met 26 januari) met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari.

  Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan gaan we uit van de loonsom van november 2019. Of als u per 4 weken betaalt: de twaalfde 4-wekenperiode van 2019 (4 november tot en met 1 december).

 2. De totale loonsom van januari verhogen we met 30%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.

 3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.

 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

Berekening definitieve tegemoetkoming

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw werkelijke omzetverlies en uw loonsom. De loonsom is exclusief extra bedragen, zoals vakantiegeld, een dertiende maand of eindejaarsuitkering. Bij het berekenen van het voorschot konden we hier nog geen rekening mee houden. Mogelijk zijn wij voor het voorschot dus uitgegaan van een hogere loonsom dan bij de definitieve berekening. Dat doen we op deze manier:

 • Wij vergelijken uw loonsom van maart, april en mei 2020 met uw loonsom van januari 2020:
  • Is de opgetelde loonsom van maart, april en mei lager dan 3 keer de loonsom van januari? Dan wordt de tegemoetkoming lager. We verlagen de tegemoetkoming dan met het verschil tussen 3 keer de loonsom van januari en de opgetelde loonsom van maart, april en mei.
  • Is de opgetelde loonsom van maart, april en mei hoger dan 3 keer de loonsom van januari? Ook dan gaan we uit van de loonsom van maart, april en mei. Maar in dat geval is de loonsom van maart altijd de maximale loonsom. Dus als de loonsom van april en/of mei hoger is dan de loonsom van maart, dan gaan we voor april en/of mei ook uit van de loonsom van maart.
 • We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
 • Als uw werkelijke omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen en moet u dit terugbetalen. Als uw omzetverlies hoger was, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling.

Gebruik de rekenhulp Simulatie NOW voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming.