Accountantsverklaring of derdenverklaring

Of u een accountantsverklaring of derdenverklaring mee moet sturen met uw aanvraag van de definitieve berekening NOW, hangt af van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als onderdeel van een groep of concern heeft gedaan. Bekijk het overzicht.

verklaringen-definitieve-berekening-now-1 (pdf, 46 kB)

In de volgende situaties is een accountantsverklaring verplicht:

  • Bij een voorschot van € 100.000 of meer.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot).
  • Als u onderdeel bent van een groep of concern. Hiervoor geldt: tel de bedragen van alle aanvragen (van de loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar op. Het totaalbedrag bepaalt of een accountants- of derdenverklaring nodig is.
  • Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet uit hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is. Er is altijd een accountantsverklaring nodig.

In de volgende situaties is een derdenverklaring verplicht:

  • Bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000.
  • Bij een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).

Heeft u vragen over de accountantsverklaring of derdenverklaring? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. Op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vindt u meer informatie.

Gebruik de rekenhulp Simulatie NOW

Met de rekenhulp Simulatie NOW kunt u uitrekenen hoe hoog uw definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kunt u zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft.

Als u geen accountantsverklaring of derdenverklaring meestuurt

Heeft u voor uw aanvraag een verklaring nodig, maar stuurt u geen verklaring mee? Dan wordt uw aanvraag afgewezen. U moet het ontvangen voorschot dan volledig terugbetalen. Ook als u helemaal geen definitieve berekening aanvraagt, moet u alles terugbetalen.