Wat voor de NOW meetelt als omzet

Alle inkomsten uit de normale activiteiten van uw bedrijf vallen onder de omzet voor de NOW. Dit zijn inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten. Voor non-profitorganisaties wordt hiervoor gekeken naar bijvoorbeeld subsidies, bijdragen van overheidsinstellingen en donaties.

Tegemoetkomingen die meetellen als omzet

Ook de volgende tegemoetkomingen worden als omzet gerekend:

  • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).
  • Regeling continu├»teitsbijdrage zorg.
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven.
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.
  • Tegemoetkoming ontvangen voor het uitlenen van werknemers voor crisisbanen.

Wat niet meetelt als omzet

Subsidies die niet bedoeld zijn voor de normale activiteiten van het bedrijf, vallen niet onder de omzet. Hierbij kunt u denken aan subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen, het aanpassen van uw bedrijfsruimte aan de coronamaatregelen en subsidies voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf derde aanvraagperiode: TVL telt niet meer mee als omzet

Vanaf de derde aanvraagperiode NOW telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer mee als omzet. Als u TVL ontvangen heeft, wordt uw omzet voor de NOW dus lager. Bij de definitieve berekening van de derde aanvraagperiode kunt u het percentage omzetverlies daarop aanpassen. Uw definitieve tegemoetkoming wordt hierdoor mogelijk hoger. Het voorschot dat u heeft ontvangen, blijft wel gelijk.

Let op: voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL nog wel mee als omzet, ook bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming.

Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl en op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).