De hoogte van de tegemoetkoming NOW hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming kunt u de NOWchecker (Simulatie NOW) gebruiken.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier.

 • We nemen uw totale loonsom van juni 2020. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 26 augustus 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.691 per maand (2 keer het maximumdagloon maal 21,75).

  Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw zevende 4-wekenperiode in 2020 (15 juni tot en met 12 juli) met 8,33%.

 • Omdat het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten over een periode van drie maanden, vermenigvuldigen we de loonsom met 3.

 • De totale loonsom van juni verhogen we met 40%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren. Het verhoogde bedrag vermenigvuldigen we met het percentage verwachte omzetverlies, dat u heeft ingevuld op uw aanvraag.

 • De tegemoetkoming per maand is 80% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Definitieve berekening

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw definitieve loonsom en werkelijke omzetverlies. Dat doen we op deze manier:

 1. We vergelijken uw loonsom van oktober, november en december 2020 met uw loonsom van juni 2020.
 2. Is de opgetelde loonsom van oktober tot en met december 2020 lager dan 3 keer de loonsom van juni 2020? Dan wordt uw tegemoetkoming lager.
 3. We verlagen uw tegemoetkoming dan met het verschil tussen 3 keer de loonsom van juni 2020 en de opgetelde loonsom van oktober tot en met december 2020.
 4. Was uw werkelijke omzetverlies lager, dan heeft u te veel ontvangen en moet u dit terugbetalen.
 5. Was uw omzetverlies hoger, dan heeft u mogelijk te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling. Tenzij uw loonsom lager is geworden of u een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft gedaan. Uw tegemoetkoming wordt dan lager.

Let op: Uw loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 10% hiervan wel verrekend met de tegemoetkoming en 10% niet.