Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van juni 2020 en uw omzetverlies over de gekozen periode. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom exclusief vakantiegeld, 13e maand of eindejaarsuitkering. De berekening gaat op deze manier:

 1. We nemen uw totale loonsom van juni 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 augustus 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.691 per maand.

  Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw zesde 4-wekenperiode in 2020 (18 mei tot en met 14 juni) met 8,33%. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel juni.

  Als de loonsom van juni 2020 nog niet bekend is, gaan we uit van de loonsom van april 2020. Of als u per 4 weken loonaangifte doet: de vierde 4-wekenperiode van 2020 (23 maart tot en met 19 april).
 2. De totale loonsom van juni verhogen we met 40%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
 3. We nemen X procent van de verhoogde loonsom, waarbij X gelijk is aan het percentage verwachte omzetverlies.
 4. De tegemoetkoming per maand is 80% daarvan.

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. Dit voorschot betalen we in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stoppen wij de betaling.

Achteraf berekenen we met uw definitieve omzetverlies de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we op deze manier:

 • We berekenen de definitieve tegemoetkoming. Dat doen we met uw definitieve omzetverlies en met uw definitieve loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van oktober, november en december 2020 met uw loonsom van juni 2020.
 • We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
 • Is uw definitieve omzetverlies lager en heeft u te veel ontvangen? Of is de opgetelde loonsom van oktober, november en december lager dan 3 keer de loonsom van juni? Dan moet u een bedrag terugbetalen. Is uw definitieve omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van ons.

Let op: Uw loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 10% hiervan wel verrekend met de tegemoetkoming en 10% niet.