De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van oktober 2021 en uw verwachte omzetverlies over de periode januari, februari en maart 2022. Bij de berekening gaan we uit van de totale loonsom, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering.

Berekening voorschot

80% van de tegemoetkoming betalen we als voorschot. De berekening van het voorschot gaat op deze manier:

  • We nemen uw totale loonsom van oktober 2021. Dit is het totale sv-loon dat u betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Hiervoor kijken we naar uw loonaangifte. We gaan uit van de gegevens die bij UWV bekend zijn op 14 december 2021. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.952 per maand (2 keer het maximum dagloon per maand).

    Als u per 4 weken loonaangifte doet: we verhogen de loonsom van uw elfde 4-wekenperiode in 2021 (11 oktober tot en met 7 november 2021) met 8,33%.
  • De totale loonsom van oktober 2021 verhogen we met 30%. Dit is om kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen te compenseren.
  • Uw verhoogde loonsom vermenigvuldigen wij met het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw aanvraag heeft ingevuld. In de achtste aanvraagperiode NOW is dit maximaal 90%.
  • De tegemoetkoming per maand is 85% van dat bedrag.

Definitieve berekening

Achteraf berekenen we de definitieve tegemoetkoming met uw definitieve loonsom en werkelijke omzetverlies. Dat doen we op deze manier:

  1. We berekenen de definitieve tegemoetkoming met uw daadwerkelijke omzetverlies (met een maximum van 90%) en met uw daadwerkelijke loonsom. Daarbij vergelijken wij uw loonsom van januari, februari en maart 2022 met uw loonsom van oktober 2021.
  2. We vergelijken de definitieve tegemoetkoming met het voorschot dat we hebben betaald.
  3. Is uw daadwerkelijke omzetverlies lager dan u verwachtte? Of is de opgetelde loonsom van januari, februari en maart 2022 lager dan 3 keer de loonsom van oktober 2021? Dan moet u een bedrag terugbetalen.
  4. Is uw daadwerkelijke omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling van ons.

Let op: Uw loonsom mag met 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 5% hiervan wel verrekend met de tegemoetkoming en 15% niet.