Per brief een klacht doorgeven

U kunt een brief sturen naar:

UWV
Klachtenservice
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Zet in de brief:

  • Wat er is gebeurd en waarom u niet tevreden bent.
  • Uw adres- en contactgegevens.
  • Om welke vestiging, afdeling en eventueel medewerker het gaat.
  • Of u een reactie van ons wilt, nadat u de klacht heeft ingediend.

Wilt u een reactie van ons nadat u de klacht heeft ingediend? Geef dan aan wat volgens u de oplossing is voor uw klacht. Bijvoorbeeld het aanbieden van excuses, of door telefonisch of schriftelijk te reageren.