Afhandeling klacht

Nadat u een klacht heeft doorgegeven, belt een medewerker van onze Klachtenservice u binnen 3 werkdagen op. Voor een klacht die u per brief doorgeeft is die periode 7 werkdagen. U bespreekt dan de inhoud van uw klacht. Soms kunnen wij uw klacht meteen verhelpen. Lukt dat niet, dan neemt de medewerker van onze Klachtenservice de verdere gang van zaken met u door.

Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging waarin staat dat wij uw klacht hebben ontvangen. Wilt u uw klacht ook mondeling toelichten? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wij doen ons best om uw klacht binnen 3 weken af te handelen.

Bij UWV kunt u ook met hulp van een mediator een klacht oplossen. U leest hier meer over op Mediation.