Voordat ik bezwaar maak

Binnen welke termijn maak ik bezwaar?

In de brief waarin onze beslissing staat, leest u hoe snel u bezwaar moet maken. Meestal is dit binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Bij sommige Ziektewet-beslissingen is die termijn korter, namelijk 2 weken.

Zorg dat uw bezwaar op tijd is, anders kunnen wij het niet behandelen. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan hoort u binnen 5 werkdagen van ons.