Voordat ik bezwaar maak

Bezwaar maken als overheidswerkgever

Bent u een overheidswerkgever? Dan bent u ook in WW-zaken belanghebbende. U kunt dan zelfstandig bezwaar en (hoger) beroep aantekenen.