Als u het niet eens bent met een beslissing van UWV, dan kunt u ons het best eerst even bellen. U kunt niet telefonisch bezwaar indienen, maar de medewerker kan u wel helpen bij het beantwoorden van vragen over uw bezwaar.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.