Heeft u meer tijd nodig om een bezwaar te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld. Of omdat u nog met iemand wilt overleggen. Dan kunt u voorlopig (pro forma) bezwaar maken.

In een voorlopig bezwaar zet u alle gegevens, behalve waarom u bezwaar maakt. U zet in het voorlopige bezwaar dat u de redenen van het bezwaar zo snel mogelijk opstuurt. Daarna hoort u van ons wanneer u de redenen uiterlijk moet insturen.