Als u het bezwaar heeft ingediend, dan bekijkt een medewerker van UWV de beslissing opnieuw. Dit doet een andere medewerker dan de medewerker die de beslissing heeft genomen. Daarna kunnen verschillende stappen volgen.