Aanvragen ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

U wilt een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. Vul hiervoor het aanvraagformulier in en upload het daarna in het werkgeversportaal.

Account voor het werkgeversportaal aanvragen

Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning nodig.

Onvolledige aanvraag

Het komt regelmatig voor dat een ontslagaanvraag onvolledig is omdat een recente verklaring van de bedrijfsarts ontbreekt of onjuist is. Die verklaring moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
  • de verklaring gaat in op de huidige mogelijkheden om het werk te hervatten (belasting/belastbaarheid, oftewel: inzetbaarheidsprofiel);
  • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV; dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) of herstel van de werknemer voor de bedongen arbeid valt te verwachten;
  • de verklaring bevat een prognose voor de komende 26 weken (gerekend vanaf de verwachte datum van de beslissing door UWV, dit is ongeveer 4 weken na ontvangst van uw complete aanvraag) over de mogelijkheden om het eigen werk in aangepaste vorm te hervatten.

Een verklaring van de bedrijfsarts is niet nodig als werknemer een IVA-uitkering krijgt.

Voordat u begint

Het is belangrijk dat u, voordat u met uw aanvraag begint, eerst de volgende documenten leest:

Daarnaast is het volgende goed om te weten:

  • Lees de inleiding van het formulier en de toelichting bij elke vraag.
  • Na 60 minuten geen activiteit in het formulier eindigt uw sessie.
  • Sla tussentijds op (rechts van het formulier), zodat u ingevulde gegevens niet kwijtraakt.


Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten