Juridisch

Als je werkt bij UWV draag je bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Want dan zijn mensen op hun best. Bij UWV combineer je zinvol werk met inhoudelijke uitdaging. Bij UWV noemen wij dat zinhoud.

Beschikbare vacatures

  • Door een storing op uwv.nl/werkenbij zijn er op dit moment geen vacatures te zien. U kunt hierdoor geen openstaande vacatures bij UWV vinden. Wij werken aan een oplossing. Als de storing is verholpen, verwijderen wij dit bericht. Onze excuses voor het ongemak.
Vacatures bij UWV Stages Inhuur externen

Ons vakgebied

Bij de uitvoering van de sociale zekerheid voorkomen we dat uitkeringen terecht komen bij mensen die daar geen recht op hebben. Bij UWV houden naast de directie Handhaving alle divisies zich hiermee bezig. Soms komt het voor dat hierbij geschillen ontstaan. Binnen UWV helpen wij de verschillende afdelingen om deze geschillen te voorkomen. Naast het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken heeft UWV een juridische afdeling, accountants, een afdeling Handhaving en Financieel Economische Zaken, allen afdelingen met juridisch/economische raakvlakken. Verder adviseren wij de wet- en regelgever, de Raad van Bestuur en de divisiedirecties op het gebied van wet- en regelgeving, fraudeopsporing en beleid.

Handhaving

Bij de directie Handhaving zien we toe op het juiste gebruik van uitkeringen. Wij proberen te voorkomen dat klanten onbedoeld de regels overtreden door vooraf actie te ondernemen. De komende jaren focust UWV Handhaving meer en meer op informatie-gestuurde onderzoeken. Naast in- of externe signalen over mogelijke fraude gebruiken wij big data om trends of opvallende situaties te detecteren. Hiertoe werken wij samen met andere onderdelen van UWV.

Onze klant

Onze klanten kunnen het niet eens zijn met een beslissing van UWV. Bijvoorbeeld over de mate van arbeidsongeschiktheid of de hoogte van een uitkering. Het gaat hier vaak om ingrijpende zaken in het leven van de klant. Zij kunnen bewaar maken en eventueel daarna in beroep gaan. Wij nemen contact op met de klant en soms kan in zo’n gesprek al veel opgelost worden. Maar ook intern hebben wij een omvangrijke taak in het adviseren en ondersteunen van onze collega’s (onze interne klanten) over juridisch/economische zaken. Om de klant zo goed mogelijk te helpen, verbeteren we voortdurend onze dienstverlening door ons te verplaatsen in zijn positie.

Peter Weide

Medewerker kwaliteit

'Ik werk al jaren met plezier bij UWV en met voldoening voor het werk dat ik mag verrichten voor de klant.'

Jouw rol

Jij bent binnen UWV de specialist op juridisch/economisch gebied. Je kent de sociale wet- en regelgeving en de procedures van UWV. Met jouw afwegingen en beslissingen draag je direct bij aan oplossingen voor de (interne) klant. Je weet hoe om te gaan met bezwaar- en klachtenprocedures en mediation. En intern geef je juridisch solide adviezen. Je zet je in voor de gemeenschappelijke doelstellingen binnen je team en een professioneel werkklimaat. Vakinhoudelijk lever je een bijdrage aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit en verdere professionalisering van de dienstverlening van UWV. Dit is zinhoud in de praktijk: zinvol werk met impact op de samenleving, waarbij je je inhoudelijk kunt ontwikkelen.

alt="juridisch-2"

Jouw perspectief

Het programma Leren & Ontwikkelen van de UWV academie biedt je de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden. We hebben een actueel opleidingen- en trainingsaanbod voor je samengesteld.

Beschikbare vacatures

  • Door een storing op uwv.nl/werkenbij zijn er op dit moment geen vacatures te zien. U kunt hierdoor geen openstaande vacatures bij UWV vinden. Wij werken aan een oplossing. Als de storing is verholpen, verwijderen wij dit bericht. Onze excuses voor het ongemak.