Heeft u een partner en werkt u beiden in loondienst? Als u een adoptiekind of pleegkind in huis neemt heeft u allebei recht op verlof en een uitkering.

Tegelijk of apart verlof opnemen

U kunt het verlof samen met uw partner opnemen, zodat u bijvoorbeeld samen naar het buitenland kunt reizen om uw kind op te halen. U en uw partner kunnen het verlof ook apart van elkaar opnemen.