Adopteert u een kind of wordt u pleegouder? Dan kunt u een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen als 1 van onderstaande situaties voor u geldt:

  • U heeft een werkgever en bent verplicht verzekerd voor de Ziektewet.
  • U heeft een WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde uitkering (WGA).
  • U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.

U adopteert een kind of neemt een pleegkind op in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw WW- of Ziektewet-uitkering.

Wanneer geen uitkering bij adoptie of pleegzorg?

U krijgt geen adoptie- of pleegzorguitkering voor de uren die u werkt als:

  • zelfstandige met of zonder personeel (zzp’er)
  • beroepsbeoefenaar, zoals medeaandeelhouder met aanmerkelijk belang in het bedrijf waar u werkt, freelancer, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week werkt
  • meewerkend in het bedrijf van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner