Aan wie betaalt UWV de adoptie- of pleegzorguitkering?

Het hangt van uw situatie af aan wie wij de adoptie of pleegzorguitkering betalen.

Betalen aan uw werkgever

Als u een werkgever heeft, is het gebruikelijk dat wij de adoptie- of pleegzorguitkering aan hem betalen. Hij verrekent dit met uw loon. U krijgt tijdens uw verlof uw loon van uw werkgever.

Betalen aan u

Soms betalen wij de adoptie- of pleegzorguitkering direct aan u. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • U ontvangt een uitkering van ons (WW-, Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering).
  • Uw dienstverband stopt tijdens uw verlof. Overleg dan met uw werkgever. Hij geeft namens u bij de aanvraag aan vanaf wanneer wij de uitkering aan u kunnen betalen.