Het hangt van uw situatie af aan wie wij de adoptie of pleegzorguitkering betalen.

Betalen aan uw werkgever

Als u een werkgever heeft, is het gebruikelijk dat wij de adoptie- of pleegzorguitkering aan hem betalen. Hij verrekent dit met uw loon. U krijgt tijdens uw verlof uw loon van uw werkgever.

Betalen aan u

Soms betalen wij de adoptie- of pleegzorguitkering meteen aan u. Bijvoorbeeld als uw dienstverband stopt tijdens uw verlof. Overleg dit met uw werkgever. Hij geeft bij de verlofaanvraag aan vanaf welke datum wij de uitkering aan u betalen.