Na uw adoptie- of pleegzorgverlof wilt u misschien minder werken om meer tijd door te kunnen brengen met uw kind. Tot het kind 8 jaar is, heeft u recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van uw werkweek.

U kunt het ouderschapsverlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. De planning regelt u samen met uw werkgever. U hoeft hiervoor niets aan ons door te geven.

Lees meer over ouderschapsverlof op rijksoverheid.nl

Betaald ouderschapsverlof

Van de 26 werkweken ouderschapsverlof kunt u maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Neemt u niet alle 9 weken betaald ouderschapsverlof op, dan kunt u deze weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Uw werkgever kan bij ons achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Afspraken over loondoorbetaling staan in de cao van uw organisatie of maakt u samen met uw werkgever.

Lees meer over betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof en WW-uitkering

Neemt u ouderschapsverlof op en raakt u kort daarna uw baan kwijt? Meestal heeft dit geen gevolgen voor uw WW-uitkering. U moet nog steeds voldoen aan de wekeneis. Alleen gelden bij ouderschapsverlof andere regels.