Had u een uitkering voordat u met verlof ging? Bijvoorbeeld een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering? Dan gaat die na uw verlof verder zolang u niet volledig werkt. En zolang u daar recht op heeft. U houdt zich aan de afspraken die bij deze uitkering horen.