De verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige maken een rapport van hun gesprekken met u. U krijgt deze rapporten thuisgestuurd. Ook krijgt u een beslissing waarin staat of uw Ziektewet-uitkering stopt of doorloopt.

  • Uw Ziektewet-uitkering loopt door als de verzekeringsarts vindt dat u nog ziek bent en niet kunt werken.
  • Uw Ziektewet-uitkering stopt direct als de verzekeringsarts vindt dat u beter bent en uw eigen werk weer kunt doen.
  • Uw Ziektewet-uitkering loopt door als de arbeidsdeskundige vindt dat u 65% of minder kunt verdienen van het loon dat iemand met uw opleiding of werkervaring met hetzelfde werk kan verdienen.
  • Uw Ziektewet-uitkering stopt 1 maand na de beslissing over uw Ziektewet-beoordeling als u volgens de arbeidsdeskundige meer dan 65% kunt verdienen van wat iemand met uw opleiding en werkervaring met hetzelfde werk kan verdienen.

In de brief leest u ook de reden voor deze beslissing. Uw (ex-)werkgever ontvangt een kopie van deze brief. Dit is niet zo wanneer u zich ziek heeft gemeld vanuit een WW-uitkering.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken.