We kijken naar uw situatie om te bepalen of een Ziektewet-beoordeling nodig is. (Eerder heette dit de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.) Hierbij maken we een beslissing op basis van alle informatie die wij tot nu toe al hebben. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U krijgt een gesprek met de verzekeringsarts als wij verwachten dat u meer dan 65% kunt verdienen van wat iemand met uw opleiding en werkervaring met hetzelfde werk verdient.
  • U krijgt geen gesprek met de verzekeringsarts als wij verwachten dat u 65% of minder kunt verdienen van wat iemand met uw opleiding en werkervaring met hetzelfde werk verdient.

Uw contract eindigt na week 44 van uw ziekte

Uw werkgever moet u dan ziek uit dienst melden. En anders kunt u zichzelf ziek melden bij UWV. Daarna kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Wij beoordelen dan binnen 4 weken na de ziekmelding of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering.

Blijkt dat u recht heeft op een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u daarna een Ziektewet-beoordeling krijgen. Bij deze uitgebreide beoordeling kijken we ook naar ander werk dat u zou kunnen doen. Als u meer dan 65% kunt verdienen van wat iemand met uw opleiding en werkervaring met hetzelfde werk kan verdienen, dan stopt uw Ziektewet-uitkering een maand na deze beoordeling.

U werkt naast uw Ziektewet-uitkering

U werkt en verdient meer dan 65% van wat iemand met uw opleiding en werkervaring met hetzelfde werk kan verdienen. Wij stellen het gesprek dan 6 maanden uit, vanaf de eerste dag dat u meer bent gaan verdienen. Als u uitstel krijgt, dan ontvangt u daarover een brief. Binnen 8 weken voor het einde van deze periode krijgt u wel een gesprek. Op basis hiervan beoordelen we of u nog recht heeft op een uitkering.

Heeft u nog geen beoordeling gehad maar wilt u wel werken?

Als het beter met u gaat en u denkt dat u op den duur weer kunt werken, geef dat dan aan bij uw contactpersoon van UWV. Zo kunnen wij onze dienstverlening aanpassen op uw situatie, bijvoorbeeld door begeleiding bij uw re-integratie.