Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt.
Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.