Mijn plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Werk mee aan onderzoek

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Woont of verblijft u buiten Nederland?

Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.