U moet actief werken aan uw re-integratie. Dat betekent dat u er alles aan moet doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit kan het werk zijn wat u eerst deed, maar ook ander werk. Zodra u kunt, moet u weer gaan werken. U heeft hiervoor geen toestemming nodig. Als u weer aan het werk gaat, moet u wel uw inkomsten doorgeven.

De afspraken die u met UWV maakt staan in uw Plan van aanpak. Daarin geeft u ook uw mening over deze afspraken. U moet zich aan deze afspraken houden. Ook uw tussentijdse evaluaties met UWV komen in het Plan van aanpak. Hierover geeft u ook uw mening.

Bent u weer beter?

Als u weer helemaal beter bent, moet u zich uiterlijk de tweede dag dat u weer beter bent, beter melden bij UWV. U doet dit met de Betermelder via Mijn UWV.

Beter melden op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt (tijdelijk) minder uitkering.