Tijdens uw ziekte moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer beter te worden. Volg de adviezen van uw (huis)arts op.

Voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt

Een Ziektewet-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten krijgt. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn herstel?

Als u niet meewerkt aan uw herstel, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.