Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een verzekeringsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Dit kan ook een telefonische afspraak zijn. Deze afspraak is altijd verplicht. Ook moet u tijdens de afspraak op alle vragen antwoord geven. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en met wie u de afspraak heeft.

Een afspraak met UWV is verplicht.

Het is belangrijk dat u naar het gesprek komt. Wilt u de afspraak afzeggen? Dat kan alleen met een geldige reden. Neem zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de afspraak, contact met ons op. Wij beoordelen of de reden die u opgeeft, geldig is. U kunt bellen met UWV Telefoon Werknemers. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Komt u niet op de afspraak? Of kunnen wij u niet bereiken als u een telefonische afspraak met ons heeft? Dan nemen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling. Krijgt u al een uitkering? Dan kunnen wij deze tijdelijk stopzetten of verlagen.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in het land waar u verblijft. Voor een afspraak over uw re-integratie kunt u wel opgeroepen worden om naar Nederland te komen. Alle extra plichten vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.