Geef een wijziging in uw situatie altijd aan ons door. De wijziging kan invloed hebben op uw Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Let op: Geef een wijziging door binnen 2 dagen nadat de wijziging is ingegaan.

 • Vakantie of verblijf in het buitenland, en verhuizing naar of in het buitenland geeft u uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons door.
 • Heeft u een toeslag van UWV dan geeft u de wijziging door binnen 1 week nadat de wijziging is ingegaan.
Deze wijzigingen geeft u altijd door

Persoonlijke wijzigingen
 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • U wijzigt het adres waarop u uw post ontvangt.
 • U wordt of bent gedetineerd.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.
 • U verhuist naar of in het buitenland.

Let op: Verhuist u binnen Nederland? Dan geeft u dat door aan de gemeente. Wij krijgen van de gemeente uw adreswijziging. U hoeft deze wijziging niet aan ons door te geven.

Vakantie of verblijf in het buitenland
 • U gaat op vakantie naar het buitenland.
 • U verblijft in het buitenland om een andere reden dan vakantie.
Wijzigingen in uw inkomenssituatie
 • Uw inkomsten zijn veranderd omdat u (meer of minder) bent gaan werken.
 • Uw inkomsten zijn veranderd door een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Let op: Krijgt u een Ziektewet-uitkering omdat u tijdens of na uw WW-uitkering ziek bent geworden? Geef wijzigingen in uw inkomsten dan iedere maand door via Mijn UWV of via de UWV-app. En niet via het wijzigingsformulier.

Extra wijzigingen die u doorgeeft als u ook een toeslag van UWV krijgt
 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • Het inkomen van uw partner is veranderd.
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.