Mijn plichten en rechten met een Ziektewet-uitkering

Mijn plichten met een Ziektewet-uitkering

Geef door dat u werkt

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 48 uur nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend. Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. Als u er een (onkosten)vergoeding voor krijgt, dan moeten wij dit weten. U moet dit binnen 48 uur nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Bel met UWV Telefoon Werknemers voor meer informatie. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier 'Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering heeft'. Stuur het ingevulde formulier op naar UWV binnen 48 uur nadat de wijziging bij u bekend is, of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Ziek vanuit WW

Bent u ziek geworden tijdens of na uw WW-uitkering en krijgt u daarom nu een Ziektewet-uitkering? Dan moet u maandelijks uw inkomsten aan ons doorgeven. Hoe u dat doet, leest u bij Een Ziektewet-uitkering na WW: iedere maand inkomsten doorgeven.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik vrijwilligerswerk doe?

Als u vrijwilligerswerk doet en u geeft dat niet door, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.