Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Uw informatie is volledig.
  • Uw informatie is juist.
  • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? U moet dit bij UWV hebben gemeld binnen 48 uur nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet gemeld bij UWV binnen de termijn die hiervoor geldt?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiƫle stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst, bijvoorbeeld:

  • uw loonstroken;
  • uw jaaropgaaf.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij bijvoorbeeld vragen om een kopie van:

  • uw aangifte inkomstenbelasting;
  • uw jaarcijfers.
Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruikmaak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruikmaakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Internationaal: Rechten en plichten met een Ziektewet-uitkering.